Eva Krausová – príma zrak

Komenského 61/46, 04001 Košice
IČO :  52302725
DIČ :  1081229600

zapísaná na Okresnom úrade Košice, odbor živnostenského podnikania OU-KE-OZP1-2019/018546-2, číslo živnostenského registra 820-87779

Na konzultáciu je potrebné sa objednať telefonicky alebo e‑mailom.

e-mail: eva.krausova75@gmail.com

tel.: +421 903 666 387